Hello

Chcete sa zdokonaliť v hovorovej angličtine?

Najlepší spôsob je konverzácia s native speaker lektorom.

...keďže nie je iný spôsob dohovorenia sa s native speakerom, iba v jeho rodnom jazyku a tá je angličtina.
  • MEG - Native speaker angličtiny Komárno

S mojimi výukovými programami zameranými na 4 hlavné kategórie: konverzácia, čítanie, písanie a počúvanie získate sebadôveru a pochopenie správnej konverzácie v angličtine.
Učenie sa anglickému jazyku môže byť náročné, nemusíte sa však obávať chýb, to je to, kde začíname. Pomôžem Vám dosiahnuť ciele, zistím, aký typ študenta ste, a tak sa môžeme zamerať na Vaše silné stránky. Nakoniec budete mať dosť odvahy a bude pre Vás zábava konverzovať v anglickom jazyku.
Hodiny prebiehajú v Komárne, pri Skype lekciách nezáleží na lokalite.
Kontakt | Ceny | Angličtina cez Skype | Môj životopis